Program

08.00–08.30 Registrace
08.30–09.40 Úvod do problematiky a přehled technologie
Uvítání a zahájení kurzu
Martin Prázný
Glukózové senzory v roce 2019
J. Šoupal
Budoucí vývoj
M. Prázný
09.40–10.00 Přestávka na kávu
10.00–11.45 Použití monitorování v klinické praxi
Implantabilní CGM
J. Šoupal
Doporučený postup pro CGM a FGM
M. Prázný
Automatické funkce pump
L. Petruželková
Umělá slinivka břišní: Minulost a současnost
Z. Šumník
CGM u pacientů s DM 2. typu
J. Šoupal
11.45–12.15 Přestávka na oběd
12.15–13.45 Další praktické aspekty CGM a úvod do hodnocení záznamu CGM/FGM
CGM/FGM u gravidních pacientek
H. Krejčí
Zahájení monitorace CGM a glykemické trendy
L. Petruželková
Aplikace pro CGM/FGM
A. Hásková
DIY – „Do It Yourself“: Výhody i limitace
J. Šoupal
13.45–14.15 Přestávka na kávu
14.15–15.15 Praktický nácvik zavedení implantabilního senzoru
15.15–16.15 Kazuistiky pacientů - Hodnocení a interpretace záznamů CGM