Informace

Termín:
17. května 2021
Místo konání:
online - www.kurzcgm.cz

Termín:
21. září 2021
Místo konání:
III. interní klinika VFN v Praze (Charvátův sál) 
U Nemocnice 1
Praha 2

Termín:
9. listopadu
Místo konání:
Olomouc - místo bude upřesněno