Informace

Termín:
14. dubna 2023
Místo konání:
Praha - Charvátův sál

Termín:
30. května 2023
Místo konání:
Praha - Charvátův sál

Termín:
26. září 2023
Místo konání:
Praha - Charvátův sál

Termín:
31. října 2023
Místo konání:
Olomouc - hotel Flora

Pořádající pracoviště: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Odborní garanti: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Kurz je certifikovaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP.