Program

08.30–10.00
Glukózové senzory v roce 2021
Jan Šoupal
Time in Range a nové ukazatele kompenzace diabetu
Martin Prázný
Dlouhodobý implantabilní systém pro CGM
Jan Šoupal
Přestávka
10.00–12.10
Profesionální CGM v ambulantní praxi
Martin Prázný
Hybridní uzavřený okruh Tandem t:Slim X2 (Control IQ)
Zdeněk Šumník
Hybridní uzavřený okruh 780G
Martin Prázný
Nastavení jednotlivých systémů pro automatické dávkování inzulínu
Jan Šoupal
Bolusový kalkulátor pro flexibilní dávkování inzulínu
Lenka Petruželková
Přestávka
12.10–14.00
Glukózové senzory u pacientů s diabetem 2. typu
Jan Šoupal
Glukózové senzory u gravidních pacientek
Hana Krejčí
Aplikace pro CGM/FGM
Aneta Hásková
Troubleshooting: řešení nedostatků CGM
Jan Šoupal, Lenka Petruželková
Postup při předepisování senzorů, metodika pojišťoven, výkony
Jan Šoupal
Přestávka
14.00–16.00
Kazuistiky pacientů – Hodnocení a interpretace záznamů CGM
Jan Šoupal, Martin Prázný